Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1.
  • Bài 2 a, b, c, d.
  • Bài 2 e, f.
  • Bài 3, 4, 5.
Nhấn để bật tiếng
X

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 04. Ôn tập chương

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 814

Tóm tắt nội dung: Ôn tập chương
- Nhắc lại các lý thuyết đã học liên quan đến phương trình bậc nhất một ẩn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào