Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 04. Ôn tập chương

Độ dài: 54 phút

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung: Ôn tập chương
- Nhắc lại các lý thuyết đã học liên quan đến phương trình bậc nhất một ẩn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Bài 1.
  • Bài 2 a, b, c, d.
  • Bài 2 e, f.
  • Bài 3, 4, 5.
X