Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Bài 2. Hình lăng trụ đứng (tiết 2)

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về "Hình lăng trụ đứng"
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
    • Ví dụ 1.
    • Ví dụ 2.
    • Ví dụ 3.
  • Dạng 3: Tính thể tích của hình lăng trụ đứng
X