Ôn luyện Vật lí 6 - Cô Bùi Thị Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Câu 1 -> 5
  • Bài 1 ->3
  • Bài 4, 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. CƠ HỌC

Bài 3: Khối lượng - Đo khối lượng

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 829

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài 3: Khối lượng - Đo khối lượng
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chú ý:
+Trong câu 2, đáp án là 400 kg = 4 tạ, do đó cả hai đáp án B và C đều đúng.
+Câu 1: đáp án đúng là D

Chưa có thông báo nào