Ôn luyện Vật lí 6 - Cô Bùi Thị Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Lực là gì?
  • Phương và chiều của lực
  • Phương và chiều của lực ( tiếp )
  • Hai lực cân bằng
  • Bài tập trắc nghiệm 1 -> 7 + Bài tập 1
  • Bài 2 + Bài 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. CƠ HỌC

Bài 4. Lực - Hai lực cân bằng

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 929

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài 4. Lực - Hai lực cân bằng
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào