Vật lí 6 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu lực kế
    • Lực kế là gì
    • Mô tả
  • Đo một lực bằng lực kế
  • Công thức
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. CƠ HỌC

Bai 9. Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng.

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.284

Chưa có thông báo nào