Vật lí 7 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • I-Gương phẳng
  • II-Định luật phản xạ ánh sáng
  • III-Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Quang học

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 200

Chưa có thông báo nào