Vật lí 7 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Clip 01: Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
  • Clip 02: Vẽ ảnh của điểm sáng tạo bởi gương phẳng
  • Clip 03: Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Quang học

Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 186

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp kiến thức về Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào