Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
 • Cực trị chứa hàm GTTĐ
  • Lý thuyết + Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Tương giao đồ thị, nghiệm của pt chưa GTTĐ
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1-2
  • Ví dụ 3
 • Min-max chưa trị tuyệt đối
  • Lý thuyết+ VD 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Tính đơn điệu của hàm số chứa trị tuyệt đối
  • Lý thuyết + Ví dụ 1
  • Lý thuyết tiếp
  • Ví dụ 2-3
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 2. Các dạng toán liên quan tới hàm chứa trị tuyệt đối

Độ dài: 133 phút - Số lượt học 784

Lưu ý: Ở ví dụ 2, phần Cực trị thầy ghi nhầm kết quả tính đelta, các em sửa lại: 13m2-36m>0, các em giải và kết hợp lại nghiệm nhé

Chưa có thông báo nào