Luyện thi COMPA Hóa học Lớp 01

  Mục lục bài giảng
  • Các phương pháp cơ bản để xác định CTPT hợp chất hữu cơ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01: ÔN TẬP KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Bài 1: Các phương pháp cơ bản để xác định CTPT hợp chất hữu cơ

Độ dài: 103 phút - Số lượt học 922

Chưa có thông báo nào