Luyện thi COMPA Hóa học Lớp 01

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3: Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ: Phương pháp Trung bình
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01: ÔN TẬP KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Bài 3: Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ: Phương pháp Trung bình

Độ dài: 100 phút - Số lượt học 84

Chưa có thông báo nào