Luyện thi COMPA Hóa học Lớp 01

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp tính nhanh số đồng phân.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01: ÔN TẬP KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Bài 7: Phương pháp tính nhanh số đồng phân.

Độ dài: 87 phút - Số lượt học 36

Chưa có thông báo nào