Luyện thi COMPA Hóa học Lớp 01

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết về Este – Chất béo: Khái niệm, Đồng đẳng – Đồng phân, Danh pháp, Tính chất vật lý.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01: ÔN TẬP KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Bài 4: Lý thuyết về Este – Chất béo: Khái niệm, Đồng đẳng – Đồng phân, Danh pháp, Tính chất vật lý.

Độ dài: 106 phút - Số lượt học 82

Chưa có thông báo nào