8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm về Hàm số bậc nhất
  • Đồ thị hàm số bậc nhất
  • Cách vẽ đồ thị
Nhấn để bật tiếng
X

[Đại số ] Chương 2. Hàm số bậc nhất

Bài 1. Hàm số bậc nhất (tiết 1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 20

Nội dung bài giảng:

- Khái niệm về Hàm số bậc nhất
- Đồ thị hàm số bậc nhất
- Hướng dẫn cách vẽ đồ thị hàm số.
Lưu ý khi học bài giảng: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên và ghi chép bài đầy đủ vào vở.
Chúc các em học tốt. 

Chưa có thông báo nào