Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

Nhấn để bật tiếng
X

I. TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH)

Phương pháp xử lý các bài toán chứa tham số của phương trình, bất phương trình, hệ phương trình (P2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 287

Chưa có thông báo nào