Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
  • Câu 5
  • Câu 6
  • Câu 7
  • Câu 8
  • Câu 9
  • Câu 10
Nhấn để bật tiếng
X

Đề số 01

Đề số 01. Phần Khoa học - Hóa học

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 465

Chưa có thông báo nào