[PEN-C Sinh học] Chuyên đề Quy luật di truyền

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm cơ bản trong QLDT (clip 1)
  • Giải thích của Menden (clip 2)
  • Một số dạng toán quy luật phân ly (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 24: Tất tần tật về quy luật phân li (phần 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 17

Nội dung bài giảng:

+ Các khái niệm cơ bản trong quy luật di truyền: gen, locus, alen ...
+ Giải thích của Menden
+ Nội dung quy luật phân ly
+ Một số dạng toán quy luật phân ly

Chưa có thông báo nào