[PEN-C Sinh học] Chuyên đề Quy luật di truyền

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng gen đa hiệu
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 27: Tương tác gen, ghi nhớ trong vòng một nốt nhạc (Tiếp)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 6

Nội dung bài giảng:

+ Hiện tượng gen đa hiệu
+ Các ví dụ có liên quan

Chưa có thông báo nào