[PEN-C Sinh học] Chuyên đề Quy luật di truyền

  Mục lục bài giảng
  • 1 số vấn đề trong liên kết gen 2 locus
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 32: Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 2) (Tiếp) (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 3

Nội dung bài giảng:

+ 1 số vấn đề trong liên kết gen 2 locus

Chú ý: phút 8:19, số hạng ở giữa là 4(0,5-x).x
Bài giảng này không có TLBG

Chưa có thông báo nào