[PEN-C Sinh học] Chuyên đề Quy luật di truyền

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm của Moocgan
  • Bài toán
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 29: Hoán vị gen, khi các gen học cách chia li (Tiếp)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 3

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm của Moocgan
+ Các bài toán ví dụ

Chưa có thông báo nào