[PEN-C Sinh học] Chuyên đề Quy luật di truyền

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm của Moocgan
  • Các phép lai cần chú ý trong DT liên kết hoàn toàn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 28: Liên kết gen, khi các gen yêu nhau không thể tách rời

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 10

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm của Moocgan
+ Các phép lai cần chú ý trong DT liên kết hoàn toàn

Chưa có thông báo nào