[PEN-C Sinh học] Chuyên đề Quy luật di truyền

  Mục lục bài giảng
  • Tương tác bổ sung
  • Tương tác cộng gộp và tương tác át chế
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 27: Tương tác gen, ghi nhớ trong vòng một nốt nhạc

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 7

Nội dung bài giảng:

+ Tương tác bổ sung
+ Tương tác cộng gộp và tương tác át chế (chú ý 13:3 là át chế trội)

Chưa có thông báo nào