[PEN-C Sinh học] Chuyên đề Quy luật di truyền

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Tương tác gen và liên kết hoàn toàn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 34: Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 4) (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 3


Nội dung bài giảng:
+ Dạng 1: Tương tác gen và liên kết hoàn toàn

Chưa có thông báo nào