[PEN-C Sinh học] Chuyên đề Quy luật di truyền

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng toán phức tạp hơn của quy luật phân ly (clip 1)
  • Các dạng toán phức tạp hơn của quy luật phân ly tiếp (clip 2)
  • Các dạng toán phức tạp hơn của quy luật phân ly tiếp (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 25: Tất tần tật về quy luật Phân li (phần 2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 12

Nội dung bài giảng:

+ Các dạng toán phức tạp hơn của quy luật phân ly
- Hiện tượng đa alen
- Di truyền Menden trong quần thể
- Dạng mắc trôi (dạng không tên do thầy tự đặt)
- Hiện tượng tính trạng chịu ảnh hưởng giới tính
- Toán xác suất trong phép lai
Chú ý: clip 2, phút 3:45: "hạt F2 trên cây F1"

Chưa có thông báo nào