Đức dục

  Mục lục bài giảng
  • Tại sao phải hiếu thảo
  • Làm thế nào để hiếu thảo
  • Chúng con muốn nói
  • Tâm sự của chúng con
  • Lời mẹ cha
Nhấn để bật tiếng
X

BÀI GIẢNG

02. Dạy con hiếu thảo

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 754

Hiếu thảo, đề tài tưởng như đã cũ nhưng khi trò chuyện với thầy cô, cha mẹ, ta mới thấy: đạo con ta chưa tròn!

Chưa có thông báo nào