Đức dục

  Mục lục bài giảng
  • Biện pháp rèn luyện con em đáp ứng nhu cầu nhân lực
  • Tác động của GD đến nhân lực
  • Thực trạng nhân lực tại Việt Nam
  • Yêu cầu nhân dụng ngày nay
  • Chia sẻ của thầy Đinh Thế Vinh
  • GD lí tưởng, hoài bãi cho con
  • GD tính tự lập, nề nếp cho con từ nhỏ
  • Chia sẻ của phụ huynh có con thành đạt
  • Rèn luyện con em đáp ứng nhu cầu nhân dụng của thời đại
Nhấn để bật tiếng
X

BÀI GIẢNG

10. Rèn luyện con em đáp ứng nhu cầu nhân dụng của thời đại

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 183


Nền kinh tế tri thức và sự phát triển của công nghệ thông tin ngày nay đòi hỏi con người càng phải nâng cao trình độ, hiểu biết và kĩ năng làm việc. Rèn luyện tính tự lập, lí tưởng, hoài bão, sự kiên trì, biết chia sẻ, cảm thông với cộng đồng là những yếu tố quan trọng giúp con em hòa nhập với môi trường làm việc đầy thử thách. Làm thế nào để giáo dục con em mình đáp ứng được nhu cầu nhân lực ngày nay là nội dung trao đổi, chia sẻ của thầy Đinh Thế Vinh và các bậc phụ huynh có con em thành đạt trong bài giảng này.

Chưa có thông báo nào