Đức dục

  Mục lục bài giảng
 • Kết luận
 • Giúp trẻ luyện tính tự tin
 • Giúp trẻ không mặc cảm với bản thân
 • Giúp trẻ nhận biết giá trị của bản thân
 • Giải pháp giúp trẻ tự tin
 • Nguyên nhân từ bản thân trẻ
 • Nguyên nhân từ phía gia đình
 • Nguyên nhân của sự thiếu tự tin ở trẻ
 • Tự tin khác tự cao
 • Lợi ích của sự tự tin
 • Giới thiệu về sự tự tin
 • Nuôi dưỡng lòng tự tin
Nhấn để bật tiếng
X

BÀI GIẢNG

17. Nuôi dưỡng lòng tự tin

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 1.328


Trong bài giảng này Th.s Phạm Thị Thúy sẽ phân tích các nguyên nhân sâu xa và những biểu hiện của sự không tự tin ở trẻ. Bên cạnh đó, cô còn bàn cách làm sao khơi dậy, nuôi dưỡng lòng tự tin, khắc phục tính nhút nhát của trẻ.

Chưa có thông báo nào