Đức dục

  Mục lục bài giảng
 • Kết luận
 • Học ở sách
 • Học ở bạn
 • Học ở thầy
 • Cách học ở thầy, ở bạn, ở sách
 • Phương pháp học
 • Nội dung học
 • Nội dung và phương pháp học
 • Vai trò của chủ thể
 • Nghị lực, sự kiên trì
 • Mục đích
 • Các điều kiện căn bản của việc học
 • Các cuộc cách mạng xã hội trong lịch sử loài người
 • Động lực phát triển xã hội
 • Học và tiến bộ xã hội
 • Học là gì?
 • Tự học qua cách học ở thầy, ở bạn, ở sách
Nhấn để bật tiếng
X

BÀI GIẢNG

16. Tự học qua cách học ở thầy, ở bạn, ở sách

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 772


Trong bài giảng này, thầy giáo sẽ giới thiệu các tác động của việc học tới sự tiến bộ xã hội loài người. Qua đó, thầy cũng chỉ ra nội dung và phương pháp học hiệu quả: tự học qua cách học ở thầy, ở bạn và ở sách.

Chưa có thông báo nào