Đức dục

  Mục lục bài giảng
 • Tại sao phải hiếu thảo với cha mẹ
  • Công sinh thành
  • Công nuôi nấng
  • Công dạy dỗ
  • Công che chở, bảo vệ
  • Lòng tin yêu và ước nguyện kế thừa sự nghiệp tương lai
 • Làm thế nào để hiếu thảo
 • 4 yêu cầu của người học văn
 • Tại sao phải lễ nghĩa với thầy cô
 • Làm thế nào để làm tròn đạo sư đệ
 • Thân ái với bạn bè
 • Kết luận
Nhấn để bật tiếng
X

BÀI GIẢNG

01. Hiếu thảo với cha mẹ, lễ nghĩa với thầy cô, thân ái với bạn bè

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 6.810

Những phẩm chất cần có ấy, chúng mình hãy học nhé! Bài giảng của cô Đàm Lê Đức chắc hẳn sẽ khiến cho học sinh chúng mình thấy "sáng lòng"!

Chưa có thông báo nào