Đức dục

  Mục lục bài giảng
  • Kết luận
  • Tại sao phải học lễ trước, học văn sau
  • Học văn
  • Chữ văn
  • Học lễ
  • Chữ lễ
  • Nội dung của Tiên học lễ - Hậu học văn
  • Tiên học lễ - Hậu học văn
  • Giới thiệu khái quát về Tiên học lễ - Hậu học văn
Nhấn để bật tiếng
X

BÀI GIẢNG

15. Tiên học lễ - Hậu học văn

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 381


Trong bài giảng này Nhà giáo Đàm Lê Đức sẽ phân tích các nội dung của câu Tiên học lễ - Hậu học văn, qua đó cũng định hướng cho các em học sinh cách học lễ và học văn như thế nào. Ngoài ra Cô Đàm Lê Đức cũng phân tích các nguyên nhân vì sao con người phải học lễ nghĩa trước sau đó mới học văn.

Chưa có thông báo nào