Đức dục

  Mục lục bài giảng
  • Tầm quan trọng của GDNV cho con em
  • GDNV từ trong gia đình
  • Bắt đầu GDNV từ lứa tuổi nào?
  • Cha mẹ cần làm gương cho con cái
  • Kinh nghiệm của phụ huynh
Nhấn để bật tiếng
X

BÀI GIẢNG

09. Giáo dục nhân văn cho con em

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 198


Giáo dục những giá trị nhân văn (GTNV) tốt đẹp cho trẻ không chỉ giúp trẻ biết cách nhìn nhận sự việc đúng sai mà còn giúp tạo động lực để trẻ phát triển khả năng sáng tạo, ý chí, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Thông qua những ví dụ minh họa thực tiễn, bài giảng này sẽ giúp phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của GTNV cũng như tích lũy kinh nghiệm, phương pháp để giáo dục GTNV cho con em mình hằng ngày.

Chưa có thông báo nào