Đức dục

  Mục lục bài giảng
  • Vấn đề giới tính ở nước ngoài
  • Vấn đề giới tính ở Việt Nam
  • Quan hệ bạn bè
  • Kinh nghiệm dạy con
  • Nói với con như thế nào
  • Chuyện tuổi mới lớn
  • Mẹ và con
Nhấn để bật tiếng
X

BÀI GIẢNG

07. Nói với con về giới tính

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 1.426


Những vấn đề giới tính nhạy cảm của tuổi Teens, những tâm sự bạn trai bạn gái và những khúc mắc của tuổi mới lớn... Chúng mình hãy xem video và lắng nghe chia sẻ nhé!

Chưa có thông báo nào