Đức dục

  Mục lục bài giảng
 • Kết luận
 • Giúp con giải quyết mâu thuẫn
 • Khuyến khích con nói chuyện kịp thời
 • Dạy con cách nhìn
 • Giúp con quản lý cảm xúc
 • Giải pháp giúp tránh bạo lực học đường
 • Nguyên nhân bên ngoài: Gia đình, nhà trường, xã hội ...
 • Nguyên nhân từ bản thân trẻ
 • Nguyên nhân của hiện tượng bạo lực học đường
 • Tình trạng bạo lực học đường
 • Giúp con giải quyết mâu thuẫn - Tránh bạo lực học đường
Nhấn để bật tiếng
X

BÀI GIẢNG

14. Giúp con giải quyết mâu thuẫn - Tránh bạo lực học đường

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 199


Trong bài giảng này Chuyên gia tư vấn Võ Thị Minh Huệ sẽ phân tích các nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, cách giúp con giải quyết các mâu thuẫn và biện pháp nhằm tránh bạo lực học đường.

Chưa có thông báo nào