Đức dục

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Chúng con muốn nói
  • Khó khăn của học sinh chúng mình
  • Nhà trường và gia đình
  • Chia sẻ của cô Đàm Lê Đức
  • Chia sẻ của phụ huynh
Nhấn để bật tiếng
X

BÀI GIẢNG

06. Tiếng lòng con trẻ

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 728

Những tâm sự giãi bày, những nỗi niềm khó nói và biết bao khoảng mênh mông trong lòng tuổi trẻ... Người lớn nào cũng đã trừng trải qua, nhưng không phải ai cũng hiểu được.

Chưa có thông báo nào