Đức dục

  Mục lục bài giảng
 • Kết luận
 • Định hướng cảm xúc dẫn đến thành công
 • Giúp con quản lý cảm xúc
 • Quản lý cảm xúc
 • 4 cấp độ của trí thông minh cảm xúc
 • Trí thông minh của cảm xúc
 • Tác động tới cảm xúc của người xung quanh
 • Tác động tới sức khỏe
 • Tác động tới hành động
 • Tác động của cảm xúc
 • Giúp con quản lý cảm xúc
Nhấn để bật tiếng
X

BÀI GIẢNG

13. Giúp con quản lí cảm xúc

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 336


Trong bài giảng này Th.s Phạm Thị Thúy và Cô Đàm Lê Đức sẽ đi vào phân tích các yếu tố của cảm xúc và cách làm cho trẻ được thành công và hạnh phúc, thông qua việc giúp trẻ quản lý được cảm xúc.

Chưa có thông báo nào