10 kỹ thuật giải Toán trắc nghiệm bằng Casio - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • VD 1
  • VD 2, 3
  • VD 4, 5, 6
  • VD 7, 8, 9
Nhấn để bật tiếng

SỬ DỤNG MÁY TÍNH GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN

Kĩ thuật 2: Toán về giới hạn

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 10.184

Chưa có thông báo nào