10 kỹ thuật giải Toán trắc nghiệm bằng Casio - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Ví dụ 5 - 6
  • Ví dụ 7 - 8
Nhấn để bật tiếng

SỬ DỤNG MÁY TÍNH GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN

Kĩ thuật 7: Cực trị và tính đơn điệu

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 12.186

Chưa có thông báo nào