10 kỹ thuật giải Toán trắc nghiệm bằng Casio - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4, 5
Nhấn để bật tiếng

SỬ DỤNG MÁY TÍNH GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN

Kĩ thuật 9: Số phức

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 5.227

Chưa có thông báo nào