10 kỹ thuật giải Toán trắc nghiệm bằng Casio - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4, 5, 6
  • VD 7
Nhấn để bật tiếng

SỬ DỤNG MÁY TÍNH GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN

Kĩ thuật 5: Nhân, chia đa thức

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 6.370

Chưa có thông báo nào