10 kỹ thuật giải Toán trắc nghiệm bằng Casio - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • VD 1, 2
  • VD 3
  • VD 4
  • VD 5
Nhấn để bật tiếng

SỬ DỤNG MÁY TÍNH GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN

Kĩ thuật 12: Tìm mối liên hệ giải hệ phương trình

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 1.587

Chưa có thông báo nào