10 kỹ thuật giải Toán trắc nghiệm bằng Casio - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
  • Ví dụ 6, 7
Nhấn để bật tiếng
X

SỬ DỤNG MÁY TÍNH GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN

Kĩ thuật 3: Tìm nghiệm, số nghiệm, kiểm tra nghiệm phương trình

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 8.928

Lưu ý trong VD3 thầy viết nhầm đáp án. 

Các em sửa đáp án B thành 1<x<2, x<0

Chưa có thông báo nào