10 kỹ thuật giải Toán trắc nghiệm bằng Casio - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4, 5
  • Ví dụ 6, 7
Nhấn để bật tiếng
X

SỬ DỤNG MÁY TÍNH GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN

Kĩ thuật 8. Tiếp tuyến và tương giao

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 4.446

Chưa có thông báo nào