Ôn thi học kì II Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 5: Chuyển câu chủ động sang bị động - Bài 1
  • Bài 2
  • Dạng 6: Điền và nêu tác dụng của các dấu câu
Nhấn để bật tiếng

ÔN TẬP HỌC KỲ II

Ôn tập phần Tiếng Việt (Tiết 3)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.181

Chưa có thông báo nào