Ôn hè Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Những lưu ý chung khi đọc thầm
  • Ví dụ: Các câu hỏi trắc nghiệm
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TẬP ĐỌC

Bài 2: Ôn tập Tập đọc (Phần 2)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 193

Chưa có thông báo nào