Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Sơ đồ và công thức đoạn mạch song song
  • 2) Vận dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 4: Đoạn mạch song song

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.157

Chưa có thông báo nào