Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Tìm hiểu cấu tạo của biến trở
  • 2) Sử dụng biến trở
  • 3) Các điện trở dùng trong kĩ thuật + Vận dụng
  • 4) Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.020

Chưa có thông báo nào