Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Chiều của dòng điện cảm ứng
  • Cách tạo dòng điện xoay chiều
  • Cấu tạo và hoạt động
  • Máy phát điện xoay chiều
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 11: Dòng điện xoay chiều - Máy phát điện xoay chiều

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.037

Chưa có thông báo nào