Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 11: Dòng điện xoay chiều - Máy phát điện xoay chiều

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 122

Chưa có thông báo nào