Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Sự hao phí điện năng
  • 2) Cách làm giảm hao phí
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 13: Truyền tải điện năng đi xa

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 821

Chưa có thông báo nào