Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Sự tạo ảnh trong máy ảnh
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Bài 5: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 549

Chưa có thông báo nào