Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Bài 5: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào