Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Các nguồn phát ánh sáng trắng, ánh sáng màu
  • Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu
  • Vận dụng
  • Phân tích chùm sáng trắng bằng lăng kính
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Bài 8: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Sự phân tích ánh sáng trắng

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 417

Chưa có thông báo nào