Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

Bài 8: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Sự phân tích ánh sáng trắng sẽ được mở vào ngày 19/11/2019 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Bài 8: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Sự phân tích ánh sáng trắng

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào