Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Các vật màu
  • Khả năng tán xạ ánh sáng màu
  • Phần 3, 4
  • Tác dụng nhiệt của ánh sáng
  • Tác dụng sinh học của ánh sáng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Bài 9: Màu sắc các vật d­ưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Các tác dụng của ánh sáng

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 329

Chưa có thông báo nào